تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


ورود اسکوتر برقی در معابر تهران منوط به تصویب آیین نامه و تأیید پلیس
تاريخ خبر: چهارشنبه، 1 تير 1401 ساعت: 08:15

 به گزارش گروه حمل و  نقل پاک تهرانی نیوز، معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در مورد جزئیات ورود اسکوترهای برقی اشتراکی توضیحاتی ارائه کرد.

یعقوب آزاده‌دل در مورد آخرین وضعیت ورود اسکوترهای برقی اشتراکی در تهران گفت: مدتی است که اسکوترهای برقی در برخی از بوستان های تهران فعال هستند و مردم می‌توانند از این وسیله استفاده کنند اما آن چیزی که ما در معاونت حمل و نقل به دنبال آن هستیم،  این است که از اسکوتر برقی به عنوان یک مد حمل و نقلی استفاده کنیم.
 
وی با بیان اینکه این مدل حمل و نقلی پاک به زودی  وارد چرخه حمل و نقل درون‌شهری می شود، افزود: البته در حال تدوین آئین نامه استفاده از اسکوتر به عنوان یک مد حمل ونقلی هستیم که البته به طور موازی پلیس نیز در حال بررسی ورود اسکوترهای برقی به خیابان برای تردد عموم است تا پس از بررسی، نظر نهایی خود را در این مورد اعلام کند.
 
معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در مورد آئین نامه اسکوترهای برقی که در حال تدوین است نیز گفت: دقت داشته باشید که ما در نظر داریم در راستای توسعه حمل ونقل پاک، اسکوتر  نیز به عنوان یک مد حمل ونقلی مثل دوچرخه، موتور، خودرو و.... توسط مردم استفاده شود ما در این ایین نامه نوع اسکوتر، شاخص ها، مسیرها و... را تعیین می‌کنیم و پس از آن در صورت موافقت پلیس این آئین نامه در سازمان حمل ونقل ترافیک تصویب می شود و بعد از تصویب نسبت به فراخوان شرکتها بر اساس الزاماتی که در آئین نامه مشخص شده، اقدام می‌کنیم.
 
آزاده دل با تاکید بر اینکه به نظر می رسد این فرآیند تا سه ماه آینده زمان لازم داشته باشد، افزود:  در حال حاضر اسکوترهای برقی اشتراکی در بوستان ها فعال هستند نه در معابر پایتخت و باید برای ورودشان به خیابان منتظر تصویب آئین نامه و ورود شرکت‌ها باشیم.