جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 20 خرداد 1403     
رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها در دولت سیزدهم

وزیر آموزش و پرورش از اجرای یکی دیگر از بخش‌های سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳  آیین نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هیئت دولت تصویب شد. این در حالیست که در دولت سیزدهم شاهد افزایش ۱۳ درصدی هنرجویان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها هستیم.

به گزارش ایسنا، توسعه مهارت آموزی و هنرستان‌ها یکی از مهترین مسائلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر بارها بر آن تاکید داشته‌اند. از طرفی در راهکار ۴-۵ - از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در باره مهارت آموزی آمده است «اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی».

در همین راستا وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات‌ دولت شهید جمهور در مورد مهارت آموزی و تقویت هنرستان‌ها در صفحه ویراستی‌اش نوشت: یکی از محورهای مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تاکید فراوانی بر این موضوع داشته‌اند و در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳  آیین نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هیئت دولت تصویب شد.

وی در ادامه آورده است: همچنین آمارها حاکی از افزایش ۱۳ درصدی هنرجویان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها در دولت است و با حمایت از فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش و توسعه عدالت و نصیب برابر آموزشی، تعداد هنرجویان هنرستان‌های شبانه‌روزی در سه سال تحصیلی اخیر با روند افزایشی ۱۱درصدی روبرو بوده است.

به گفته وی، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بومی در مناطق محروم و مرزی کشور تعداد ۱۰۸ هزار و ۵۸۲ نفر در هنرستان‌های شبانه‌روزی تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند. همچنین در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بومی در مناطق (روستایی و عشایری) تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ روستایی و عشایری تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند که از این تعداد پنج هزار و ۲۰۳ نفر عشایر هستند.وزیر آموزش و پرورش از اجرای یکی دیگر از بخش‌های سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳  آیین نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هیئت دولت تصویب شد. این در حالیست که در دولت سیزدهم شاهد افزایش ۱۳ درصدی هنرجویان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها هستیم.

به گزارش ایسنا، توسعه مهارت آموزی و هنرستان‌ها یکی از مهترین مسائلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر بارها بر آن تاکید داشته‌اند. از طرفی در راهکار ۴-۵ - از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در باره مهارت آموزی آمده است «اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی».

در همین راستا وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات‌ دولت شهید جمهور در مورد مهارت آموزی و تقویت هنرستان‌ها در صفحه ویراستی‌اش نوشت: یکی از محورهای مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تاکید فراوانی بر این موضوع داشته‌اند و در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳  آیین نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هیئت دولت تصویب شد.

وی در ادامه آورده است: همچنین آمارها حاکی از افزایش ۱۳ درصدی هنرجویان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها در دولت است و با حمایت از فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش و توسعه عدالت و نصیب برابر آموزشی، تعداد هنرجویان هنرستان‌های شبانه‌روزی در سه سال تحصیلی اخیر با روند افزایشی ۱۱درصدی روبرو بوده است.

به گفته وی، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بومی در مناطق محروم و مرزی کشور تعداد ۱۰۸ هزار و ۵۸۲ نفر در هنرستان‌های شبانه‌روزی تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند. همچنین در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بومی در مناطق (روستایی و عشایری) تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ روستایی و عشایری تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند که از این تعداد پنج هزار و ۲۰۳ نفر عشایر هستند.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: