تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
تاريخ خبر: سه شنبه، 16 مهر 1398 ساعت: 11:29
قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.
 
کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
 
به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.
 
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۵۱ صدم درصد افزایش به ۵۳ دلار و دو سنت رسید.
 
قیمت نفت خام برنت نیز با ۵۵ صدم درصد افزایش به ۵۸ دلار و ۶۷ سنت رسید.
 
کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
 
بهای طلا نیز با ۹۵ صدم درصد کاهش به ۴۷ دلار  و ۹۷ سنت در هر گرم رسید.
 
کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی