جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 6 مرداد 1398     
فراهانی پیشنهاد داد
بررسی مجدد پاسخ های جدید شهرداری به گزارش حسابرس شورا

به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در صد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش مدیرکل مالی شهرداری پیشنهاد انتشار گزارش شهرداری و بررسی پاسخ های جدید را ارائه داد.

مجید فراهانی پس از استماع گزارش حسابرس شورا و گزارش محمدرضا زارعلی مدیرکل مالی شهرداری تهران عنوان کرد: گزارش حسابرس بر اساس استدلالات مالی شهرداری ارائه شده است که این موارد در دی ماه ۹۷ به صورت گزارش نهایی به شورا ارسال شد.
 
وی افزود: بخشی از مواردی که مدیرکل مالی شهرداری تهران عنوان کرد جدید است و پاسخ به گزارش حسابرس بوده اما بخش دیگر از مطالب عنوان شده در گزارش قبلی وجود داشته و حسابرسان آن را نپذیرفته اند.
 
فراهانی خاطرنشان کرد: برخی از موارد عنوان شده باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از تکالیف کمیته بودجه بررسی مجدد این موارد است.
 
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به گزارش مدیرکل مالی شهرداری تهران پس از گزارش حسابرس شورا عنوان کرد: این گزارش باید منتشر شود تا حقی از شهرداری ضایع نشود و شهرداری هم گزارش مکتوب را در پاسخ به حسابرس باید ارائه کند تا کلیات آن را در صحن مصوب کنیم.
 
عضو شورای شهر تهران در پایان با ارائه پیشنهادی بیان کرد: پس از انتشار گزارش شهرداری باید به حسابرس دیگری یا حسابرس حاضر ماموریت داده شود تا پاسخ شهرداری را مجددا مورد بررسی قرار دهد.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: